Detské Jasle Adamkovo
v Žiline

Detské jasličky Adamkovo sme zriadili za účelom pomôcť tak rodičom ako aj ich detičkám. Dbáme na vyvážený pomer detí v triede, je dôležité aby sa im učiteľky mohli venovať naplno, prihliadajúc na špeciálne potreby každého dieťaťa. Okrem domácej atmosféry ponúkame i mnoho sprievodných aktivít, ako je napríklad i kanisterapia, pod vedením skúsenej lektorky.

VEĽKÉ PRIESTORY

Priestory v našich jasličkách sú presvetlené prirodzeným svetlom vďaka veľkým oknám, vysoké stropy zaručujú zdravý čerstvý vzduch a veľké priestory zaručujú rôzne kútiky na hranie a výučbu pre detičky.

VONKAJŠIE IHRISKO

Aby vašim ratolestiam nechýbal zdravý pohyb. Ihrisko je certifikované a spĺňa najvyššie štandardy.

PROFESIONÁLNY TÍM

Odborný personál s dlhoročnými skúsenosťami učí podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

STRAVOVANIE

Veľmi dbáme, aby strava bola vyvážena a pestrá

ANGLIČTINA A MONTESSORI

Pravidelné hodiny venované vyučbou angličtiny hravou formou. Jeden deň v týždni výučba montessori metódou s odbornou pedagogičkou.

DOSTUPNÉ PARKOVANIE PRE RODIČOV S DETMI

V tesnej blízkosti škôlky je k dispozícií jednoduché parkovanie pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie vašich detí.